Ипард јавни позив

Ипард јавни позив

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја – Директорат за плаћање објавило је Други јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и рибљих производа“ Програма развоја пољопивреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД-а II 2014-2020.
 
На ИПАРД јавни позив за прераду, заинтересовани апликанти могу конкурисати са пројектима чије инвестиције износе од 40.000€ до 1.500.000€, подршка износи до 50% прихватљивих трошкова. Додатна средства подршке од 10% могу се додијелити за дио прихватљивих/одобрених трошкова који се односи на управљање отпадом, нус производима, пречишћавање отпадних вода и искоришћавање отпада.
Предмет инвестиције може бити изградња, реконструкција или опремање објеката за пријем и прераду производа, набавка опреме, механизације, уређење инфраструктуре на производној јединици, инвестиције у изградњу, реконструкцију или опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора, увођење система безбједности хране и управљање квалитетом производа.
Корисници ИПАРД јавног позива за прераду могу бити правна лица (микро, мала и средња) предузећа, као и кооперативе. У складу са критеријумима, корисници могу бити и велика предузећа. Подршка се додјељује за прераду пољопривредних и рибљих производа корисницима који у тренутку подношења захтјева за исплату морају имати, у зависности од сектора прераде:
Сектор прераде млијека: минимални капацитет дневне прераде од 500 л млијека;
Сектор прераде меса: 
– кланице са минималним капацитетом дневног клања (8 радних часова) од десет
грла говеда или 20 грла свиња или 30 грла оваца или коза или 3.000 комада живине;
– прерада меса са минималним капацитетом годишње прераде од 10 т;
Сектор производње вина: минималним капацитетом од 2.000 л вина годишње;
Сектор прераде воћа и поврћа (укључујући житарице, гљиве, ароматично и љековито биље): погони за прераду воћа и поврћа регистровани у одговарајућим регистрима у складу са законом.
Сектор прераде маслина: минималним капацитетом прераде од 500 кг;
Сектор прераде рибе и аквакултуре: минималним капацитетом годишње прераде од 5т.
Рок за подношење захтјева је 4.новембар 2019. године.
Обрасци потребни за аплицирање на пројекат могу се преузети са интернет странице Министарства пољопривреде и руралног развоја и интернет странице за ИПАРД програм – www.ipard.gov.me. Обрасци се могу преузети у канцеларији Одјељења за савјетодавне послове у области сточарства и биљне производње и у Општини Плужине – канцеларија савјетнице за пољопривреду.
 
Прилог: