Кајакинг авантура у Плужинама и Фочи

Кајакинг авантура у Плужинама и Фочи

Са великим задовољством вас обавијештавамо да је Општина Плужине кроз пројекат „Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А.) који финасира Европска унија набавила десет кајака за мирне и брзе воде са пратећом опремом. Кајакинг је атрактиван туристички производ којим се промовишу туристички потенцијали Општине Плужине и Општине Фоча. Кајакинг на Пивском језеру биће сјајно искуство за туристе који воле лагану вожњу кајацима, док љубитељи адреналинског ужитка имају могућност да каyакинг авантуру доживе на брзим водама ријека Пиве и Таре.
Вожња кајака је несвакидашњи и оригиналан начин да се открију скривене обале Пивског језера, ријеке Пиве и Таре, да се истраже рјечне плаже, рукавци, пећине и околни дивљи свет. Уживаћете у сваком завеслају – у отпору воде, напору тијела и мирису свјежине. То је сјајан начин да се приближите природи и сагледате свијет око себе, тихо се крећући кроз ушушкане пејзаже и посматрајући призоре које многи људи никада неће уживо видјети.
Пројекат  „Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А.)“ спроводе Општина Плужине и Општина Фоча, у сарадњи са Парком природе „Пива“ и Туристичком организацијом Општине Фоча, а финансира га Европска унија у оквиру програма прекограничне сарадње ЦБЦ БиХ-ЦГ.
 

Kayaking adventure in Plužine and Foča

We are very pleased to inform you that the Municipality of Plužine has procured ten kayaks for calm and fast waters with accompanying equipment within the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A.) funded by the European Union. Kayaking is an attractive tourist product that promotes the tourist potential of the Municipality of Plužine and the Municipality of Foča. Kayaking on Piva Lake will be a great experience for tourists who like easy kayaking, while lovers of adrenaline have the opportunity to experience a kayaking adventure on the fast waters of Piva and Tara rivers.

Kayaking is an unusual and original way to discover the hidden shores of Piva Lake, the Piva and Tara rivers, to explore river beaches, backwaters, caves and the surrounding wildlife. You will enjoy every stroke – the resistance of water, the effort of the body and the smell of freshness. It’s a great way to get closer to nature and see the world around you, quietly moving through tucked-in landscapes and watching scenes that many people will never see in person.

The project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A.)” is implemented by the Municipality of Plužine and the Municipality of Foča, in cooperation with the Nature Park “Piva” and the Tourist Organization of the Municipality of Foča, and funded by the European Union within the Program for cross-border cooperation BiH-MNE.