Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2023/2024. годину

Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2023/2024. годину

Поштовани грађани/ке

На основу члана 5 Одлуке о стипендирању студената („Сл.лист ЦГ- општински прописи” бр. 44/20), Секретаријат за општу управу и друштвене діелатности Општине Плужине, расписује:

Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2023/2024. годину

Прилог: