Конкурс за израду идејног архитектонског рјешења затворене спортске дворане са мултифункционалним тереном у Плужинама

Конкурс за израду идејног архитектонског рјешења затворене спортске дворане са мултифункционалним тереном у Плужинама

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА ЗАТВОРЕНЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ
СА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ ТЕРЕНОМ У ПЛУЖИНАМА

Питања и одговори

Питање 1: Да ли аутори/учесници у тиму морају бити држављани Црне Горе?

Одговор 1: На конкурсу могу учествовати искључиво лица са сједиштем, односно пребивалиштем на територији Црне Горе, како је за ову врсту конкурса прописано чланом 3 став 2 Правилника о начину и поступку расписивања и спровођења јавног конкурса за идејно архитектонско рјешење (“Сл. Лист Црне Горе” бр. 19/2018).