Конкурс за израду рјешења за спомен-обиљежје Бају Пивљанину у Плужинама

Конкурс за израду рјешења за спомен-обиљежје Бају Пивљанину у Плужинама

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 

Поништава се Конкурс за израду рјешења за спомен-обиљежје Бају Пивљанину у Плужинама, објављен дана 02.08.2018. године у дневним новинама „ДАН“, „Побједа“ и „Политика“ и 31.07.2018. године на званичном интернет сајту општине Плужине.

Планом јавних набавки за 2019. годину – бр. 01-64 од 29.01.2019. године, на позицији 25, планирана је набавка услуга за израду идејног рјешења спомен-обиљежја Бају Пивљанину у Плужинама.

Поступак јавне набавке је надметање путем Конкурса. Тендерска документација за поступак јавне набавке Конкурсом биће објављена на порталу управе за јавне набавке www.ujn.gov.me и на интернет страници општине Плужине http://pluzine.me/index.php?page=avne-nabavke-2019

Оквирно вријеме покретања поступка јавне набавке је I-II квартал 2019. године.