Конкурс за расподјелу средстава спортским организацијама

На основу члана 117 став 2 Закона о спорту (Сл.лист ЦГ бр.44/18) и члана 6 став 1 Одлуке о финансирању активности у спорту (“Сл. Лист ЦГ – општински прописи” бр. 47/19) Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности расписује:

КОНКУРС

за расподјелу средстава спортским организацијама за 2024. годину

У прилогу Конкурс и Пријавни образац: