Обавјештење

ОПШТИНЕ НИКШИЋ И ПЛУЖИНЕ У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РАСПИСУЈУ:

КОНКУРС НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе ReLOaD програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм се спроводи у шест земаља и територија Западног Балкана – Албанији, Сјеверној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову и Србији, до краја 2024. године. ReLOad2 финансира Европска унија из средстава Multi-Country Civil Society Facility, уз кофинансирање UNDP-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.
 
Основна намјера програма је да се одржи транспарентан, развојно оријентисан и пројектни приступ финансирању NVO из буџета JLS који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са стратегијама развоја.

За учешће у ReLOaD2 програму одабрани су сљедећи кластери локалних самоуправа:

1. Тара – општине Мојковац, Колашин и Пљевља,
2. Coastel Mates – општине Будва, Херцег Нови, Котор и Тиват,
3. Заједно за сјевер – општине Андријевица и Беране,
4. Заједно Никшић и Плужине – општине Никшић и Плужине,
5. Средишњи регион – Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње, Општина у оквиру Главног града Подгорица – Голубовци и Општина Даниловград.
 
Општине Никшић и Плужине и програм ReLOaD2 позивају невладине организације са територија ових општина да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општина Никшић и Плужине из сљедећих приоритетних области:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
• Развој свијести и едукација грађана о заштити животне средине
• Конкретне иницијативе у заједници (енергетска ефикасност, загађење ваздуха)

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА
• Унапређење квалитета живота рањивих категорија (стари, жртве насиља, жене, ОСИ, РЕ, млади, социјално угрожени, млади у ризику од болести зависности и корисници психоактивних супстанци)
• Унапређење запошљивости рањивих категорија кроз развој знања и вјештина

МЛАДИ
• Активација младих у процесима доношења одлука
• Унапређење информисаности и медијске писмености

РУРАЛНИ РАЗВОЈ
• Информисаност и едукација грађана и грађанки у области руралног развоја
• Унапређење понуде у областима туризма, културе и пољопривредеовећати квалитет информисаности и мобилности младих кроз друштвено корисно проведено слободe.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 7,000 ЕУР до 20,000 ЕУР (за дио Конкурса за НВО), односно од 2.000 ЕУР до 5.000 ЕУР (за дио Конкурса за тек основане NVO и NVO које се баве младима) по пројекту. Једна NVO може поднијети више пријава, од којих само за једну могу бити додијељена средства. Имајући у виду да су средства ReLOaD2 програма у Црној Гори ослобођена плаћања пореза на додату вриједност (ПДВ), износе буџетских ставки треба планирати и исказати без ПДВ-а за оне трошкове/услуге за које је предвиђено плаћање ПДВ-а.
 
С обзиром да ће током укупног, трогодишњег, трајања програма ReLOaD2 бити реализовано више конкурса за пројекте, максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној невладиној организацији током укупног трајања ReLOaD2 програма је 60.000 ЕУР.
 
UNDP задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задате критеријуме.
 
Дужина трајања сваког пројекта може бити од
– 7 до 10 мјесеци (за дио Конкурса за NVO),
– односно 5 до 7 мјесеци (за дио Конкурса за тек основане NVO и NVO које се баве младима).
 
Изабрани пројекти се морају реализовати у периоду од јула 2023. до априла 2024. године, односно од јула 2023. до јануара 2024. године за тек основане NVO и NVO које се баве питањима младих.

ПРАВО УЧЕШЋА:
 
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване невладине организације (удружења или фондације) са сједиштем на територији општина Никшић и Плужине. Уколико невладина организација са територије једне општине Кластера Заједно Никшић и Плужине, жели реализовати пројектне активности на територији друге општине кластера, мора склопити партнерство са невладином организацијом регистрованом на територији општине у којој се жели реализовати пројекат.
 
Све заинтересоване невладине организације могу пронаћи детаљне информације о условима пријаве и критеријумима за финансирање пројеката у Смјерницама за апликанте у оквиру Конкурса.
 
ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
 
Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на web-stranici: www.me.undp.org, као и на web-stranici Општине Никшић niksic.me и Општине Плужине www.pluzine.me.
 
Документација за пријаву на Конкурс за Кластер Заједно Никшић и Плужине се може преузети од 10. априла – 16. маја 2023. године слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: reloadgrants.me@undp.org и са web stranice општина Никшић и Плужине или лично преузимањем на архиви Грађанског бироа Општине Никшић, Његошева 18, 81400 Никшић и Грађанског бироа Општине Плужине, Трг Плужина 4, 81435 Плужине.
 
У циљу упознавања потенцијалних апликаната у вези са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд, у општинама Никшић и Плужине ће бити организовани „Инфо дани“ у складу са сљедећим распоредом:
– 13. априла 2023. године, у периоду од 10.00 до 11.30 сати, у сали бр.1 Скупштине општине Никшић у Никшићу,
– 13. априла 2023. године, у периоду од 12.30 до 14.00 сати, у ЈУ Центру за културу Плужине (мала сала) у Плужинама.
 
На Инфо данима ће сви потенцијални апликанти и представници организација, добити све информациије о наученим лекцијама и најчешћим грешкама апликаната на претходним ReLOaD Конкурсима, као и информације и упутства о попуњавању пријавног пакета докумената за објављени ReLOaD Конкурс.
 
За вријеме трајања Конкурса, заинтересованим NVO представницима/цама ће бити организована обука и омогућена и менторска/савјетодавна подршка ReLOaD консултанта у припреми и финализацији пројектних приједлога и припадајућих образаца. Подршка ће бити доступна само пријављеним NVO представницима/цама, који су се обратили за подршку ReLOaD пројектном тиму за вријеме трајања овог Конкурса путем мејл адресе reloadgrants.me@undp.org.
 
Питања у вези са јавним позивом се могу поставити и путем е-маил адресе релоадгрантс.ме@ундп.орг са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 16. маја 2023. године. Одговори на питања ће бити достављени у писаној форми у року од три радна дана од дана пријема питања.
 
ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:
 
Пријавни сет од по једног (1) примјерка обавезне документације и једног (1) примјерка додатне документације у штампаном облику и једног (1) електронског примјерка (ЦД или УСБ) цјелокупне документације се доставља у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 7 до 15 сати на сљедећу адресу:

Општина Никшић Општина Плужине
Његошева 18 Трг Плужина 4
81400 Никшић 81435 Плужине

На коверти се ставља назнака „Конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама – за ReLOaD2 пројекат” и „Не отварати прије званичног отварања”. На полеђини коверте наводи се назив и адреса апликанта и пуни назив пројекта којим конкурише.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.
 
Рок за предају апликација је 19. мај 2023. године, до 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.
 
Сви апликанти који су предали пријаве на Конкурс, који су прихваћени или одбијени, биће обавијештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта најкасније у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.me.undp.org, и web-страницама Општине Никшић niksic.me и Општине Плужине www.pluzine.me.

Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору након потписивања уговора.
 
Прилог: