Лексикон географије Црне Горе

Лексикон географије Црне Горе

Професори са Универзитета Црне Горе и Србије Првом сједницом Редакције у Црногорској академији наука и умјетности почели са израдом Лексикона географије Црне Горе.

У петак, 2. априла 2021. године одржана је Прва сједница Редакције Лексикона географије Црне Горе. Сједницом је предсједавао др Велибор Спалевић, главни и одговорни уредник Лексикона, а у раду сједнице учествовали проф. др Драгица Мијановићпроф. др Горан Баровић и проф. др Милић Чуровић, са Универзитета Црне Горе, чланови редакције, те проф. др Слободан Марковић, дописни члан Српске академије наука и уметности и Кристина Бојановић из Лексикографског центра ЦАНУ.

Професор Спалевић је изјавио да Лексикон географије Црне Горе треба да послужи читаоцу као извор информација о специфичности простора Црне Горе, те њених природно-географских и друштвено-географских процеса и појава на локалном и регионалном нивоу.
Циљ је да кроз описане одреднице представимо у Лексикону узрочно-последичне везе у простору, кључне проблеме у вези са угроженошћу животне средине, сировина и енергије, те природних ресурса, на тај начин развијајући позитивна осјећања и одговоран однос према природним и културним вриједностима Црне Горе. Идеја је представити географију Црне Горе и човјека који живи на том простору; простору који оставља свој печат на истим тим људима, који се ту рађају, живе, пролазе, истакао је Спалевић.
 
Припрема ове важне публикације послужиће бољем упознавању географије Црне Горе, које смо досада налазили у дјелима о Црној Гори аутора Ј. Цвијића, К. Хасерт-а, П. Лоти-а, К. Каyсер-а, Л. Кобер-а, Ј. Ердељановића, С. Накићеновића, Ф. Катзер-а, А. Мартелли-а, Ђ. Злоковића, А. Јовићевића, Л. Кобер-а, Б. Милојевића, М. Лутовца, М. Васовића, Б. Радојичића, Е. Претнер-а, З. Килибарде, М. Дашића, М. Барјактаревића, Р. Лакушића, М. Живаљевића, Р. Ршумовића, М. Пајковића, Н. Павићевића, Б. и Т. Пејовића, Р. Лазаревића, Н. Липовца, А. Лубурића, В. Мартиновића, М. Љешевића, Ј. Риђановића, П. Радусиновића, Б. Кривокапића, О. Благојевића, М. Кнежевића, Л. Митровића, Г. Баровића, М. Додеровића, П. Буторца, С. Добричанина, Д. Драговића, Д. и Л. Дробњаковића, Д и Љ Гавриловића, Г. Ђуретића, Б. Фуштића, П. Бошковића, С. Касалице, Д. Кићовића, П. Радусиновића, С. Петковића, С. Станковића, С. Поповића, Д. Мартиновића, Р. Бакића, М. Радовића, С. Касалице, М. Бурића, С. Поповића, М. Пасиновића, М. Хаџибрахимовића, Б. Ивановића, Д. Ивезића, В. Пулевића, Б. Шекуларца, М. Перовића и других.
 
Биографске одреднице које ће бити обрађене током имплементације овог пројекта су процијењене од стране Редакције на око 150-200 одредница особа које су допринијеле развоју географске науке у Црној Гори, те оних који су објавили значајан број научних радова из области географије. Једнако значајно је сачувати од заборава имена оних који су доприносили утемељивању и изграђивању институција, те странаца који су допринијели изучавању геогафије Црне Горе, изјавио је Спалевић.
 

Материјал који ће бити припремљен у наредних 30 мјесеци (април 2021. – октобар 2023.), поред наведених одредница, имаће и представљање илустративног дијела који ће сачињавати мапе, фотографије, скице, графикони, са неких очекиваних 300 до 400 фото прилога. Израда, односно прикупљање фотографских прилога реализоваће се паралелно са другим активностима на изради овог Лексикона.

Главне тематске цјелине које ће бити представљене у овом Лексикону су (1) Положај, величина и границе Црне Горе; (2) Историјат географских истраживања у Црној Гори; (3) Истраживачи који су изучавали географију Црне Горе; (4) Институције од значаја које су се бавиле географијом у Црној Гори; (5) Капитална дјела иностраних аутора у којима је представљена географија Црне Горе; (6) Рељеф Црне Горе; (7) Клима Црне Горе; (8) Геолошки састав, земљишта и воде Црне Горе; (9) Биогеографија Црне Горе; (10) Национални паркови Црне Горе; (11) Административна подјела, насеља; (12) Становништво Црне Горе; (13) Привреда; (14) Културна баштина; (15) Регионални преглед; (16) Географија Црне Горе у уџбеницима.

Прилог:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=46061531300

https://www.researchgate.net/profile/Velibor-Spalevic

https://scholar.google.com/citations?user=gtwqYnUAAAAJ&hl=sr

https://publons.com/researcher/3101594/velibor-spalevic/

https://www.canu.me/organizacija/odbor-za-poljoprivredu-i-sumarstvo

https://www.ucg.ac.me/radnik/900196-velibor-spalevic