Нацрт Одлуке о додјели награде студентима са просјечном оцјеном 9,50 и више

Нацрт Одлуке о додјели награде студентима са просјечном оцјеном 9,50 и више

Нацрт Одлуке о додјели награде студентима са просјечном оцјеном 9,50 и више, ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 05.11.2020. године, закључно са 20.11.2020. године
 

Прилог: