Нацрт Стратешког плана развоја општине Плужине за период 2020.-2025. године

Нацрт Стратешког плана развоја општине Плужине за период 2020.-2025. године

Поштовани грађани!
 
Нацрт Стратешког плана развоја општине Плужине за период 2020.-2025. године, ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 30.04.2020. године, закључно са 15.05.2020. године.
 
ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
 
Нацрт Стратешког плана развоја општине Плужине за период 2020.-2025. године, доступан је грађанима у библиотеци Центра за културу, сваког радног дана, у периоду од 08 до 14 часова, закључно са даном окончања јавне расправе 15.05.2020. године, као и на сајту општине Плужине, www.pluzine.me.
 
Јавна расправа одржаће се кроз електронску и писану форму.
 
Јавна расправа у електронској форми организује се путем достављања електронских примједби, предлога и сугестија грађана и других учесника на е-маил адресу: opstauprava@pluzine.me, у току трајања периода предвиђеног за јавну расправу.
 
Јавна расправа у писаној форми организује се достављањем писаних примједби, предлога и сугестија грађана и других заинтересованих учесника на адресу: Општина Плужине, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности, 81435 Плужине или непосредно на архиву у згради Општине, закључно са даном окончања јавне расправе.
 
С обзиром на продужавање рока примјене појединих привремених мјера заштите здравља и живота грађана од инфекције новим коронавирусом, поштујући мјере Националног координационог тијела за заразне болести, јавна расправа у усменој форми се неће организовати.
 
Прилог:
Информативне категорије