Обавјештење грађанима о раду Општине

Обавјештење грађанима о раду Општине

Поштовани грађани/ке! 

 

Услед драстичног погоршања епидемиолошке ситуације у Црној Гори а и у нашој Општини, општински тим за ванредне ситуације у општини Плужине, поштујући наредбу Националног координационог тијела за заразне болести Владе Црне Горе, донио је Одлуку о увођењу контролисаног процеса рада, почев од 25.11.2020. године, како би се обезбиједили услови за несметану заштиту јавног здравља и превенцију ширења корона вируса.

 

Грађанима се сугерише да без пријеке потребе не долазе лично у административну зграду Општине, те да све информације могу добити путем телефона: 040-271-112, као и да своја права могу остварити подношењем захтјева у електронској форми, на званичне е-маил адресе: predsjednik@pluzine.me, opstauprava@pluzine.me i finansije@pluzine.me. 

 

Грађански биро, органи и службе општине Плужине организоваће несметан рад са странкам, радним данима у периоду од 10:00-12:00 часова, уз строго поштовање наредби и мјера Националног координационог тијела за заразне болести.

 

Унапријед вам се захваљујемо на одговорном понашању према сопственом здрављу и здрављу других. Дјелујмо превентивно и солидарно.

 

Будимо одговорни према себи и другима!!!

ПРЕДСЈЕДНИК 

Мијушко Бајагић