ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Министарство пољопривреде, шумарства  и водопривреде расписало је
 
– Јавни позив за додјелу подршке покретању пословања младих пољопривредника за 2023. годину:
 
Право на подршку кроз овај Јавни позив може остварити физичко лице под условом:
 
– да је старости од 18 до 40 година у моменту подношења Захтјева за одобравање бизнис плана;
 
– да је незапослено лице са евиденције Завода за запошљавање Црне Горе;
 
– да има стечену диплому средње школе из области пољопривреде или ветерине или стечену диплому пољопривредног, биотехничког или ветеринарског факултета;
да је власник земље или је члан кућне заједнице регистрованог пољопривредног газдинства или има закључен уговор о закупу пољопривредног земљишта на период од најмање 7 година.
 
ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
 
Инвестиције које се могу подржати кроз овај Јавни позив су:
 
куповина домаћих животиња и садног материјала; изградња пластеника; адаптација и/или реконструкција објеката , пластеника и других помоћних објеката; подизање нових и/или ревитализација и модернизација постојећих вишегодишњих засада; набавка намјенске опреме и механизације; набавка кошница и ројева; набавка система за наводњавање; набавка противградних мрежа са пратећом конструкцијом.
 
ВИСИНА ПОДРШКЕ
 
Учешће буџетских средстава је 100%, односно максимално до 10.000,00 еура по одобреном бизнис плану и по једном младом пољопривреднику. Подршка ће се исплаћивати у ратама, у зависности од динамике спровођења активности описаних у бизнис плану.
 
Трајање Јавног позива је од 10. априла 2023. године до 24. маја 2023. године.
 
-Јавни позив за додјелу подршке развоју пословања младих пољопривредника за 2023. годину:
 
Право на ову подршку кроз овај Јавни позив може остварити физичко лице под условом:
 
– да је старости од 18 до 40 година у моменту подношења Захтјева за одобравање бизнис плана;
 
– да је уписан у складу са Правилником о облику и начину вођења регистра субјеката и регистра пољопривредних газдинстава („Службени лист ЦГ“, број 16/14, 37/18), најкасније до дана објављивања овог Јавног позива;
 
– да је уписан у Регистар пољопривредних осигураника и да је измирио све обавезе по овом питању до 31. децембра 2022. године, за претходну 2022. годину.
 
Инвестиције које се могу подржати кроз овај Јавни позив су:
 
куповина домаћих животиња и садног материјала;  изградња пластеника; адаптација и/или реконструкција објеката , пластеника и других помоћних објеката; подизање нових и/или ревитализација и модернизација постојећих вишегодишњих засада; набавка намјенске опреме и механизације;  набавка кошница и ројева; набавка система за наводњавање;набавка противградних мрежа са пратећом конструкцијом.
 
ВИСИНА ПОДРШКЕ
 
Учешће буџетских средстава је 80%, односно максимално до 8.000,00 еура по одобреном бизнис плану и по једном младом пољопривреднику. Подршка ће се исплаћивати у ратама, у зависности од динамике спровођења активности описаних у бизнис плану.
 
Трајање Јавног позива је од 10. априла 2023. године до 24. маја 2023. године.
 
Jавне позиве као и неопходну документацију можете преузети на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (https://www.gov.me/cyr/mpsv) као и у канцеларији за пољопривреду у општини Плужине.