Обавјештење за прерађиваче млијека на пољопривредним газдинствима

Обавјештење за прерађиваче млијека на пољопривредним газдинствима

Обавјештавају се сточари са подручја општине Плужине који врше прераду млијека, да је у току подношење захтјева за додатну подршку за прераду млијека на пољопривредном газдинству у складу са Одлуком.
 
Право на додатну подршку за прераду млијека на пољопривредном газдинству од Општине имају сточари који посједују најмање 6 музних крава, 60 оваца и 60 коза, који прерађују преко 50 литара сировог млијека дневно од сопствених животиња и чији је производ усаглашен са прописаним микробиолошким захтјевима.
 
Висина подрке износи 10,00 € по крави мјесечно, 1,00 € по кози за шест мјесеци и 0,75 € по овци за шест мјесеци.
 
Захтјев за подршку се подноси Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе, предаје се на писарници Општине Плужине.
 
Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију:
 
  • Увјерење о пребивалишту
  • Рјешење о упису у Регистар пољопривредних произвођача Министарства пољопривреде и руралног развоја
  • Рјешење о упису у Регистар регистрованих објеката за прераду преко 50л сировог млијека, Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
  • Листинг ушних маркица за грла која се посједују у моменту подношења захтјева
  • Изјаву подносиоца захтјева о обавези пријављивања промјена података на основу којих је остварио право на подршку, овјерену од стране Секретаријата
 
Рок за подношење захтјева је до краја марта за првих шест мјесеци и до краја јула за других шест мјесеци.
 

ПРИЛОГ: