Обавјештење за прерађиваче млијека на газдинству

Обавјештење за прерађиваче млијека на газдинству

Обавјештавају се сточари са подручја општине Плужине који врше прераду млијека на газдинству, да је у току подношење захтјев за додатну подршку за прераду млијека на пољопривредном газдинству за прву половину године у складу са Одлуком.

Право на додатну подршку за прераду млијека на пољопривредном газдинству од Општине имају сточари који посједују најмање 6 музних крава, 60 оваца и 60 коза, који прерађују преко 50 литара сировог млијека дневно од сопствених животиња и чији је производ усаглашен са прописаним микробиолошким захтјевима.

Висина подрке износи 10,00 € по крави мјесечно, 1,00 € по кози за шест мјесеци и 0,75 € по овци за шест мјесеци.

Рок за подношење захтјева за прву половину године је од 01 до 31. марта 2022. године.

Захтјев за додатну подршку се предаје на писарници Општине Плужине. Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију.

– Увјерење о пребивалишту,

– Рјешење о упису у Регистар пољопривредних произвођача Министарства пољопривреде,

– Рјешење о упису у Регистар регистрованих објеката за прераду преко 50 л сировог млијека, Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове,

– Листинг ушних маркица за грла која се посједују у моменту подношења захтјева.

– Изјаву подносиоца захтјева о обавези пријављивања промјена података на основу којих је остварио право на подршку, овјерену од стране Секретаријата.

– Број текућег рачуна подносиоца захтјева.

Прилог: