ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Општина Плужине је дана 03.05.2023. године расписала Јавни позив за додјелу подршке пчеларству:

Право на подршку имају регистровани пчелари са пребивалиштем на територији Општине најмање 3 године.

Подршка обухвата :

– подршку младим пчеларима почетницима од 18 до навршених 30 година живота за набавку пчелињих друштава и кошница;

– подршку пчеларима по кошници

Висина подршке за младе пчеларе износи 300,00 € и 20,00 € пчеларима по кошници.

Потребна документација која се прилаже уз захтјев за остваривање права на подршку:

а) Младим пчеларима :

1. Копија личне карте

2. Увјерење о пребивалишту

3. Рјешење о упису у Регистар произвођача меда и пчелињих производа који води управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

4. Рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

5. Изјаву овјерену од стране надлежног органа локалне управе за овјеравање којом се обавезује да пријави промјене података на основу којих остварује подршку

6. Копија текућег рачуна

б) Подршка пчеларима по кошници:

1. Рјешење о упису у Регистар произвођача меда и пчелињих производа који води Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове

2. Рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

3. Доказ о бројном стању кошница

4. Изјаву овјерену од стране надлежног органа локалне управе за овјеравање којом се обавезује да пријави промјене података на основу којих остварује подршку

5. Копија текућег рачуна

Јавни позив је отворен 15 дана од дана његовог објављивања.

Захтјев као и неопходну документацију можете преузети на сајту општине Плужине или на писарници бироа за заједничке послове у општини Плужине.

Прилог