ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТОЧАРЕ КОЈИ ПРЕРАЂУЈУ МЛИЈЕКО НА ГАЗДИСТВУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТОЧАРЕ КОЈИ ПРЕРАЂУЈУ МЛИЈЕКО НА ГАЗДИСТВУ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује Јавни позив за додјелу подршке за прераду млијека на газдинству за 2023. годину:

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ:

–         Подносилац захтјева мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у Дирекцији за Савјетодавне послове и Регистар објеката за прераду, производњу и дистрибуцију хране који испуњавају минималне националне стандарде у Управи за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове;

–         Подносилац захтјева мора имати Регистрован објекат за прераду сировог млијека;

–         Подносилац захтјева мора имати минимум три музна грла (условно грло – једна музна крава, 10 оваца или 10 коза);

–         Подносилац захтјева мора да прерађује сирово млијеко у посебном објекту или у објекту који има засебан улаз у склопу објекта, који се налази на пољопривредном газдинству;

–         Подносилац захтјева мора да прерађује сирово млијеко од сопствених животиња;

–         Подносилац захтјева током 2023. године не предаје млијеко одобреним објектима за прераду млијека (мљекаре/сираре);

Подносилац захтјева мора имати потребне доказе о пласману производа на тржиште за 2023. годину:

–         За физичка лица уговор и/или доказ о закупу тезге,

–         За правно лице уговор и/или овјерене потврде/откупни блокови.

Подносилац захтјева је дужан да има доказе о начину пласмана производа на тржиште за 2023. годину али их не предаје приликом предаје документације, већ их чува на газдинству и даје на увид приликом теренске контроле.

Услов за исплату премија у једном полугодишту је да је сирово млијеко и производ (узорак) усаглашен са прописаним микробиолошким критеријумима.

 ВИСИНА ПОДРШКЕ

Подршка се даје за произвођаче који прерађују млијеко на свом газдинству у виду основне премије која износи 0,10€ по литру прерађеног млијека (1.575 литара за краве, 50 литара за овце и 100 литара за козе – полугодишње).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Попуњен Образац захтјева за додјелу подршке за прераду млијека на газдинству;

Копију Рјешења о регистрацији пољопривредног газдинства из Дирекције за савјетодавне послове у области сточарства;

Копију Рјешења о упису у Регистар регистрованих објеката из Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове;

Извод из Ветеринарске установе о бројном стању музних грла.

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

Попуњен образац захтјева за додјелу подршке и пропратну документацију доставити искључиво путем препоручене поште, на сљедећу адресу:

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Дирекција за сточарство
по Јавном позиву за додјелу подршке за прераду млијека на газдинству за 2023. годину
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица

 

 

Захтјев можете преузети на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (https://www.gov.me/cyr/mpsv), у канцеларији за пољопривреду у општини Плужине или у ветеринарској амбуланти ”Богдан”.