Обавјештење о одлучивању о потреби израде Елабората

Обавјештење о одлучивању о потреби израде Елабората

а основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (,,Сл. Лист РЦГ” бр 80/05, и ,,Сл. Лист ЦГ”, бр. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 и 75/18) Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине:

 

ОБАВЈЕШТАВА


Заинтересовану јавност

 

Да је носилац пројекта ,,Rivir” Д.О.О. из Никшића поднио захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората за пројекат ,,Постављање привременог објекта – рибњака за кавезни узгој пастрмке” на катастарској парцели број 1951 КО Горанско, општина Плужине.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у документацију у просторијама Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе, на трећем спрату административне зграде општине Плужине, у период од 05.08.2021. године закључно са 12.08.2021. године, радним данима од 10-13 часова.

Рок за достављање примједби и мишљења у писаној форми је до 12.08.2021. године, на адресу Секретаријата за финансије, економију и локалне јавне приходе Општине Плужине – finansije@pluzine.me.

ПРИЛОГ: