Обавјештење о организацији рада општине Плужине у скалду са препорукама НКТ за заразне болести

Обавјештење о организацији рада општине Плужине у скалду са препорукама НКТ за заразне болести

У складу са препорукама Националног координационог тијела за заразне болести, обајештавају се грађани да ће грађански биро, органи и службе општине Плужине организовати рад са странкама радним данима у периоду од 11 до 13 часова.
 
Грађанима се сугерише да без пријеке потребе не долазе лично и да све информације могу добити путем телефона 040 271 112 или путем е-мејл адреса: opstauprava@pluzine.me и finansije@pluzine.me