Обавјештење о продужењу рока за подношење захтјева за премије у сточарству

Обавјештење о продужењу рока за подношење захтјева за премије у сточарству

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРЕМИЈЕ
 
Обавјештавају се пољопривредници  са подручја општине Плужине који нијесу предали захтјеве  за премије у сточарској производњи за 2020. годину да је Министарство пољопривреде продужило рок за подношење захтјева од 12.05 до 15.06 2020. године

Предаја захтјева са потребном документацијом врши се у општини Плужине код савјетнице за пољопривреду, канцеларија број 6, радним данима од 10-14 часова.