ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТУ КОНКУРСА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТУ КОНКУРСА

Дана 10.05.2022. године, Општина Плужине је расписала конкурс за израду идејног рјешења спомен-обиљежја Бају Пивљанину.
 
Конкурсни задатак је имао за циљ израду најквалитетнијег естетског идејног рјешења спомен-обиљежја, које подразумјева креативно, времену примјерено умјетничко и архитектонско дјело којим се на симболичан начин оживљавају сјећања и трајно чувају успомене на знаменитог јунака, харамбашу и слободара Баја Пивљанина, са опусом на његов живот, динамичну личност, храброст и јунаштво, те непоколебљиву приврженост и посвећеност идејама слободе, права на самоодређење, очување и испољавање идентитета. Саставни дио спомен-обиљежја су стихови Петра II Петровића Његоша из Горског вијенца: „Соко Бајо су тридесет змајевах мријет неће док свијета траје“. Учесници конкурса треба да, према властитим замислима, одреде на који начин ће ови стихови бити интегрисани у спомен-обиљежје (формално повезани са фигуралном представом или издвојено као епитаф на видном мјесту на постољу спомен-обиљежја). Одабрани простор за спомен-обиљежје (катастарска парцела бр. 95/3 у КО Плужине) представља и цјеловиту архитектонско-урбану артикулацију.
 
На расписани конкурс пристигао је један рад са пратећом документацијом под шифром “7Г7Г7Г”.
Жири именован рјешењем предсједника Општине Плужине, број 01-426-363 од 29.04.2022. године, у саставу:

1) Ненад Вуковић, академик, предсједник жирија
2) Велимир Јововић, инвеститор споменика, члан
3) Александар Чиликов, проф.др.историчар умјетности,члан
4) Драган Чихорић, проф.историчар умјетности,члан
5) Ранко-Браца Ђурковић, историчар умјетности,члан
6) Раденко Пејовић, проф.др.дипл.инж.грађ., члан
7) Илија Лалошевић, дипл.инж.арх.,члан

Састао се дана 26.08.2022. године и извршио увид у приспјели рад и потребну документацију, а дана 30.08.2022. године доставио извјештај у коме је наведено да достављени рад под шифром “7G7G7G”, не испуњава конкурсом задате услове из разлога што је “Поред јасно дефинисаних услова у распису конкурса за израду идејног рјешења спомен-обиљежја Бају Пивљанину, у погледу просторног смјештаја спомен обиљежја, при чему у конкурсном материјалу прецизно дефинисана локација, тј. дат је геодетски снимак са фотографијом, аутор рада под шифром „7G7G7G“ је спомен обиљежје смјестио на сасвим другу неодговарајућу локацију у зону постојећих изграђених објеката“.
 
Прилог: