Обавјештење о року за подношење захтјева за додатну подршку за прераду млијека

Обавјештење о року за подношење захтјева за додатну подршку за прераду млијека

OБАВЈЕШТЕЊЕ
 
О РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ПРЕРАДИ МЛИЈЕКА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 
 
ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ СТОЧАРИ  КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ЗА  ПРЕРАДУ МЛИЈЕКА НА ГАЗДИНСТВУ  ОД ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ  ДА ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА    ЗА ДРУГУ  ПОЛОВИНУ ГОДИНЕ ДО КРАЈА ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ.
 
ПРАВО НА ДОДАТНУ ПОДРШКУ ЗА ПРЕРАДУ МЛИЈЕКА ИМАЈУ СТОЧАРИ КОЈИ ПОСЈЕДУЈУ ФАРМУ ОД  6 (ШЕСТ) И ВИШЕ МУЗНИХ КРАВА, МИНИМУМ 60 ОВАЦА, КАО И 60  КОЗА  И УПИСАНИ СУ У РЕГИСТАР РЕГИСТРОВАНИХ ОБЈЕКАТА  ЗА ПРЕРАДУ ПРЕКО 50 ЛИТ. МЛИЈЕКА ДНЕВНО КОД УПРАВЕ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ.
 
СТОЧАРИ КОЈИ СУ ПОДНИЈЕЛИ ЗАХТЈЕВ ЗА ПРВУ ПОЛОВИНУ ГОДИНЕ ПРЕДАЈУ САМО ЗАХТЈЕВ ЗА ПОДРШКУ ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ГОДИНЕ, УКОЛИКО НИЈЕСУ ИМАЛИ ПРОМЈЕНУ У БРОЈНОМ СТАЊУ МУЗНИХ ГРЛА. АКО ЈЕ ДОШЛО ДО ПРОМЈЕНЕ БРОЈА МУЗНИХ ГРЛА НА ФАРМИ УЗ ЗАХТЈЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ ЛИСТИНГ УШНИХ МАРКИЦА ГРЛА.
 
УКОЛИКО СЕ ЗАХТЈЕВ ПОДНОСИ ПРВИ ПУТ НЕОПХОДНО ЈЕ ДОСТАВИТИ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРОПИСАНУ ОДЛУКОМ О ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ ПРЕРАДИ МЛИЈЕКА НА ГАЗДИНСТВУ.
 
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА ВРШИ СЕ РАДНИМ ДАНИМА НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 6.  
                                                             
                                                    Сам. савјетница II за пољопривреду и водопривреду
                                                                                                    Станија Додеровић с.р.
 
ПРИЛОГ: