Обавјештење пољопривредним произвођачима

Обавјештење пољопривредним произвођачима

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи са подручја општине Плужине да је престала да важи Одлука о једнократној помоћи за угинула грла, а донешена је Одлука о подршци осигурању сточног фонда, која је у примјени од 01.01.2019. године.

Донешена је Одлука о помоћи побољшању услова за пољопривредну производњу на територији општине Плужине, а примјењује се од 17.01.2019. године.

Право на помоћ побољшању услова за пољопривредну производњу од Општине износи до 70% предрачунске вриједности материјала и радова.

Захтјев за помоћ се подноси Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе Општине Плужине.

Додатне информације могу се добити у Општини Плужине, канцеларија број 8.