Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за изградњу бунара и бистијерни за 2022. годину
 
Инвестиције које се могу подржати кроз овај Јавни позив су:

• бушење/изградња нових експлоатационих бунара у циљу обезбјеђивања редовног и правовременог наводњавања усјева на отвореном простору, у пластеницима и стакленицима и за плантажно гајење воћака и винове лозе, као и за обезбјеђивање воде за узгој стоке;
• набавка нове опреме за новоизграђене бунаре, пумпе, агрегати, цијевне линије од бунара до производне парцеле;
• изградња нових бистијерни у циљу обезбјеђивања напајања водом;
• адаптација постојећих бистијерни;
• набавка резервоара (танкова) за воду;
• набавка моторних пумпи за воду;
• набавка нових тифона
 
Рок за достављање захтјева за подршку по овом Јавном позиву од 28. март 2022. године.

2. Јавни позив за додјелу подршке у повртарској производњи за 2022. годину:

Инвестиције које се могу подржати кроз овај Јавни позив су:

• набавка сертификованог сјеменског и/или садног материјала и/или расада поврћа за производњу поврћа у прољећно-љетњем периоду, од произвођача уписаних у Регистар произвођача сјеменског материјала пољопривредног биља или Регистар произвођача садног материјала и добављача уписаних у релевантне регистре; набавка сертификованог сјеменског и/или садног материјала и/или расада поврћа за јесењу садњу ;
• инвестиције у пластеничку производњу:
набавка конструкције за подизање једнобродних пластеника минималне површине од 250м2 ; набавка фолија/најлона за пластенике дебљине минимум 200 µм (микрона); набавка система за наводњавање: електропумпе, цријева, прскалице, траке за систем кап по кап; набавка система за орошавање (доводна цријева, цријева са микроџетовима, као и мрежа за орошавање); набавка мрежа за засјену са минималним нивоом заштите од 30%; набавка агротекстила (агрила) минималне грамаже ≥ од 23 г/м2.; инвестиције у системе за наводњавање за производњу поврћа на отвореном пољу.

Јавни позиви и Захтјев за додјелу подршке објављени су на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (www.gov.me/mpsv).

Потребне информације можете добити на број телефона 020-482-150, као и у савјетодавној служби за пољопривреду у општини Плужине, гдје можете преузети потребне обрасце за пријаву на Јавне позиве.