Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу подршке по површини за директна плаћања у биљној производњи за 2022. годину:

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу остварити подршку у биљној производњи кроз директна плаћања по хектару (ha) за засаде под маслинама, виновом лозом, воћњацима и ораницама.

Висина подршке износи до 250€/ha прихватљиве површине. Корисници млађи од 40 година остварују право на додатно плаћање у износу до 10 €/ха обрадиве површине.

Рок за достављање захтјева је до 27.05.2022. године.
 
2. Јавни позив за додјелу подршке органској производњи за 2022. годину:

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу остварити подршку по хектару (ha) производне површине, условном грлу стоке, јединки живине и броју пчелињих друштава, који су у оквиру органске производње регистровани у Регистру субјеката у органској производњи.

Рок за достављање захтјева је до 27.05.2022. године.
 
Детаљније информације о Јавним позивима, као и критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а исти се могу преузети и у просторијама Дирекције за савјетодавне послове у области биљне производње и Дирекције за савјетодавне послове у области сточарства.

Све додатне информације се могу добити и путем телефона 020/672-007.