Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу средстава подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за ову годину:
 
Регистрована пољопривредна газдинства која су корисници премија за одрживо коришћење планинских пашњака могу добити бесповратну подршку за инвестиције којима ће унаприједити и услове за боравак на катунима.

Подржава се: адаптација колиба на катунима, регулисање водоснабдијевања: реконструкција постојећих појила (само непомична), реконструкција постојећих система за појење стоке, као алтернатива природним изворима воде, куповина пластичних цистијерни за воду (минимум 2м3 у цијелини), набавка цријева за довод воде од извора до колибе на катуну, потопне електричне пумпе и хидрофора од 0,75 kw, са пратећом опремом, набавка и уградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на катуну, набавка расхладних уређаја, који се могу напајати са фотонапонских система.

Броја условних грла за набавку фотонапонских система је 5 условних грла.

Јавни позив је отворен до 30 априла 2022. године.
 
2. Јавни позив за додјелу средстава подршке за управљање стајским ђубривом за ову годину:
Прихватљиве инвестиције : Изградња објеката (базена) за складиштење стајског ђубрива; Набавка специјализованих танкова за лагеровање стајњака.

Пољопривредна газдинства која у тренутку подношења захтјева за одобрење пројекта, посједују најмање 5 условних грла (50 оваца, 50 коза, 5 крава/бикова, 10 јуница, итд.) регистрованих у Регистру за идентификацију и обиљежавање животиња и Регистру пољопривредних газдинстава могу се пријавити на овај Јавни позив.

Јавни позив је отворен до 30 априла 2022. године.
 
3. Јавни позив за додјелу средстава подршке за достизање стандарда добробити животиња у сточарству за ову годину:

Прихватљиве инвестиције: гумене подлоге за лежишта, боксови за обраду папака, боксови за телад (игло), везови за животиње, аутоматске појилице, специјализована опрема за хигијену животиња, опрема у свињарству и живинарству.

Јавни позив је отворен до 30 априла 2022. године.
 
4. Јавни позив за додјелу подршке за унапређење квалитета сировог млијека:

У складу са овим Јавним позивом право на подршку се може остварити за набавку опреме која ће допринијети очувању хигијенског квалитета сировог млијека и то за типове инвестиције:
• опрема за мужу: фиксни/покретни апарати/системи за мужу са пулсатором;
• опрема за хлађење млијека (лактофриз, канта са потопним хладњаком, канта са ротационим хладњаком);
• ростфрајне канте за млијеко;
• набавка средстава за контролу присуства соматских ћелија (тестатори за виме и реагенс);
• средства и дипери (уроњивач) за дезинфекцију и хигијену вимена, прије и послије муже и средства за чишћење вимена („суво прање“).
 
Додатних 10% остварују жене подносиоци захтјева.
 
Јавни позив је отворен до 30 априла 2022. године.

Образце и потребне информације можете добити у канцеларијама Министарства пољопривреде као и у канцеларији савјетодавне службе општине Плужине.