Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

Обавјештење Пољопривредницима о објављеним Јавним позивима

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу подршке за подизање и модернизацију/опремање производних воћних засада за 2022. годину.

Инвестиције које се подржавају односе се на подизање нових и осавремењавању постојећих засада.
Корисници подршке по овом Јавном позиву су пољопривредна газдинства, која морају бити уписана у Регистру пољопривредних газдинстава код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде до тренутка подношења захтјева за одобравање подршке.

Минимална површина засада у заснивању је 0,3 ха. Инвестиција се мора започети и реализовати у 2022. години. Подржава се набавка искључиво нових материјала и опреме.

Прихватљиве инвестиције односе се на набавку сертификованог садног материјала, потпорних стубова за шпалирни узгој (стубови и жица), система за наводњавање „кап по кап”, мрежа за заштиту од птица, противградних мреже са пратећом конструкцијом, агрофолије, тунела за узгој јагода и фолија за заштиту од кише са пратећом конструкцијом у циљу спрјечавања пуцања плодова.

Услови за подршку, као што су минимална површина засада, густина биљног склопа, пријем садница, минимална вриједност инвестиције за подршку и сл, дефинисани су специфичним критеријумима прихватљивости.

Рок за достављање захтјева је до 01. новембар 2022. године.

2. Јавни позив за додјелу подршке узгоју вишегодишњег љековитог и ароматичног биља за 2022. годину.

Инвестиције које се подржавају односе се на подизање нових засада набавком сертификованог сјеменског и садног материјала вишегодишњег љековитог и ароматичног биља (смиља, матичњака, лаванде, пелина, итд.), као и на набавку опреме за модернизацију примарне производње тј. набавку система за наводњавање “кап по кап”.

Корисници подршке по овом Јавном позиву су пољопривредна газдинства, која морају бити уписана у Регистру пољопривредних газдинстава код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде до тренутка подношења захтјева за одобравање подршке.

Минимална површина засада у заснивању је 0,3 ха. Инвестиција се мора започети и реализовати у 2022. години. Подржава се набавка искључиво нових материјала и опреме.

У зависности од врсте инвестиције, достављају се потребна документа: фотокопија личне карте, посједовни лист, доказ о купљеној и плаћеној опреми и садном материјалу и Сертификат о признавању садног материјала издат од стране Управе за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове, итд.

Рок за достављање захтјева за одобравање подршке је 1. новембар 2022. године.
 
Информације у вези са овим Јавним позивима можете добити у Директорату за пољопривреду и Дирекцији за савјетодавне послове у биљној производњи, као и у канцеларији савјетодавне службе за пољопривреду у Општини Плужине.