Обавјештење пољопривредницима о објављеним јавним позивима

Обавјештење пољопривредницима о објављеним јавним позивима

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за бесплатну додјелу пластеника за производњу поврћа за 2022. годину
 
Предмет Јавног позива јесте додјела пластеника тунелског типа за производњу поврћа. Подршка се односи на додјелу лукова, најлона, кочића, спојница и копчи, односно опреме неопходне за успостављање пластеника.
Корисници подршке по овом Јавном позиву су држављани Црне Горе који нијесу остварили право на додјелу пластеника од Министарства нити од локалних самоуправа у последње 3 године.
 
Неопходна документација: Попуњен образац захтјева за додјелу пластеника, увјерење о кућној заједници; фотокопија личне карте подносиоца захтјева; доказ о евиденцији на ЗЗЗЦГ – за подносиоце захтјева који се налазе на истој; потврда о мјесту пребивалишта
 
Трајање Јавног позива је од 18.04. до 03.05.2022. године.
Образац захтјева са документацијом прописаном овим Јавним позивом доставити на адресу локалне самоуправе у мјесту пребивалишта подносиоца захтјева, са назнаком: по Јавном позиву за бесплатну додјелу пластеника за 2022. годину.
 
2. Јавни позив за додјелу подршке за набавку приплодних грла у чистој раси за 2022. годину
У складу са овим Јавним позивом подршка се обезбјеђује за набавку:
Стеоних јуница у чистој раси: газдинства која у тренутку подношења захтјева посједују од 0 до 5 приплодних грла (краве и јунице), могу остварити подршку за набавку 3 до 5 приплодних грла;
газдинства која у тренутку подношења захтјева посједују од 6 до 20 приплодних грла, могу остварити подршку за набавку 3 до 10 приплодних грла;
газдинства која у тренутку подношења захтјева посједују више од 21 грла, могу остварити подршку за набавку 3 до 15 приплодних грла.
 
3. Женски подмладак свиња –зенска прасад:
Газдинства која у тренутку подношења захтјева имају минимум 20 крмача могу остварити подршку за набавку женског подмлатка свиња-женска прасад и то од минимум 10 грла до максимума од 30 грла по газдинству.
Право на подршку за набавку приплодних грла имају пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и у одговарајуће базе и регистре Органа управе најкасније до завршетка Јавног позива.
Трајање Јавног позива је од 15.04.2022. године до 15.05.2022. године или до утрошка средстава опредијељених за овај јавни позив.
 
Захтјеве као и потребну документацију можете преузети на сајту министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде (www.gov.me/mpsv) као и у канцеларији савјетодавне службе за пољопривреду у општини Плужине.
 
Прилог: