ОБАВЈЕШТЕЊЕ Пољопривредницима

ОБАВЈЕШТЕЊЕ Пољопривредницима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2023. годину.

Потребну документацију можете преузети са странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (www.gov.me/mpsv), са сајта општине Плужине, као и у канцеларији за пољопривреду у општини Плужине.

Попуњене обрасце Захтјева доставити искључиво путем поште, на сљедећу адресу:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ -Директорат за рурални развој по Јавном позиву за доdjелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2023. годину Римски трг бр. 46 81000 Подгорица.

Трајање Јавног позива је од 23. марта 2023. године до 28. марта 2023. године.

Информације у вези са овим Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020-482-115.

Прилог: