Обавјештење Пчеларима

Обавјештење Пчеларима

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу средстава подршке младим пчеларима почетницима за 2022. годину:

Предмет подршке овог Јавног позива је набавка пет оформљених пчелињих заједница. У смислу овог Јавног позива пет оформљених пчелињих заједница подразумијева пет кошница (подњача, плодиште, 2 медишта, рамови, збјег и поклопац) и пет пчелињих ројева на рамовима.

Корисник средстава подршке обавезује се да не отуђи пчелиње заједнице најмање 5 године, осим у случају обољења које мора бити доказано потврдом Ветеринарске службе.

Рок за подношење захтјева по овом Јавном позиву је од 05.04. до 05.05. 2022. године.
 
2. Јавни позив за додјелу средстава подршке за набавку дјелова кошнице и електричне ограде (чобаница) за 2022. годину:

Предмет подршке: набавка дјелова кошница и то: плодиште или медишни наставак са припадајућим рамовима или подњача (антиварозна); електрична ограда (чобаница) са припадајућом опремом (апарат, изолатор и жица).

Подносилац захтјева мора посједовати најмање 20 пчелињих друштава регистрованих у Регистар пољопривредних газдинстава.

Трајање Јавног позива је од 05.04.2022. године до 05.06. 2022. године.
 
3. Јавни позив за додјелу средстава подстицаја за набавку пчеларске опреме за транспорт пчелињих друштава за 2022. годину:

Предмет подршке: набавка пчеларских контејнера – капацитета минимум 36 пчелињих друштава; Специјализованих приколица за транспорт пчелињих друштава – капацитета минимум 15 пчелињих друштава; Специјализованих платформи за транспорт пчелињих друштава – капацитета минимум 15 пчелињих друштава; Приколица за транспорт пчелињих друштава – капацитета минимум 12 пчелињих друштава.

Трајање Јавног позива је од 05.04.2022. године до 05.05.2022. године.
 
4. Јавни позив за додјелу средстава подстицаја за набавку воска за органску и конвенционалну производњу меда за 2022. годину:

Предмет овог Јавног позива је набавка: Конвенционалног воска у облику сатних основа и Сертификованог органског воска у облику сатних основа.

Право на средства подстицаја по овом Јавном позиву износи до 12,50 €/кг за сертификовани органски восак и 10,00 €/кг за сертификовани восак из конвенционалне производње.

Трајање Јавног позива је од 05.04.2022. године до 05.05.2022. године.
 
5. Јавни позив за одабир одгајивача пчелињих матица за 2022. годину:

Предмет Јавног позива је одабир одгајивача пчелињих матица за 2022. годину, који ће за регистроване пчеларе у Црној Гори одгојити и испоручити укупно 10.000 селекционисаних матица. Подршка Министарства за регистроване пчеларе по селекционисаној, одгојеној, спареној, испорученој и преузетој пчелињој матици, по овом Јавном позиву износи 5,00 (ПЕТ) ЕУР.

Трајање Јавног позива је од 05.04. 2022. године до 15.04.2022. године.
 
Јавне позиве заједно са обрасцима и потребном документацијом можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.gov.me/mpsv. Све информације можете добити на број телефона 020/482-280, као и у савјетодавној служби за пољопривреду у општини Плужине гдје можете преузети потребне обрасце за пријаву на Јавне позиве.