Обавјештење ЦЕДИС-сервисне информације

Обавјештење ЦЕДИС-сервисне информације

Због планираних радова на мрежи, у понедељак 16. маја, без напајања електричном енергијом ће остати:
 
– у термину од 08:30 до 15:30 сати: Орах.
 
– у термину од 11:30 до 16:30 сати: Плужине, Сеоца, Базен, Шуме, Горанско, Сињац, Пивски Манастир, Столац, Смријечно, Муратовица, Забрђе, Корлати, Ковачи, Орах, Лисина, Милошевићи, Суводо, Брљево, Стабна, Јасен, Стубица, Зуква, Криводо, Подмрамор, Милетићи, Равно.
 
– у термину од 12 до 16 сати: Унач, Репетирор, Трса, Подмилогора, Недајно, Пишче, Боричје, Боричко Брдо, Сељковац, Борковићи, Дубљевићи, Врошница, Безује Мала Црна Гора.