Обавјештење

Обавјештење

Поштовани грађани/ке

У прилогу можете погледати обавјештење о донесеној одлуци у поступку одлучивања о потреби израде Елабората за пројекат изградње апартмана и базена у Плужинама, на локацији Росуље, носиоца пројекта Цицмил ДОО.

Прилог: