Обавјештење

Обавјештење

У прилогу можете погледати Обавјештење о донесеној одлуци у поступку одлучивања потребе израде Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат ,,Постављање привременог објекта – рибњака за кавезни узгој пастрмке, на катастарској парцели број 1951 КО Горанско, општина Плужине, за носиоца пројекта ,,РИВИР“ Д.О.О. из Никшића.
 
Прилог: