Обавјештење

Обавјештење

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је обавјештење за пчеларе да ће се од маја 2022. године спроводити попис пчелара са циљем израде катастра пчелара и пчелињака. Ова активност се реализује у оквиру пројекта Израда атласа медоносних биљака са катастаром пчелињака, који у оквиру МИДАС 2 пројекта спроводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Савезом пчеларских организација Црне Горе.

Пописивачи ће обићи регистроване пчеларе на територији Црне Горе и прикупити податке неопходне за израду катастра пчелињака који са атласом медоносних биљака чини неопходан услов за одржив економски развој пчеларства заснован на одрживом газдовању пчеларством и планском коришћењу природних ресурса. Циљ је стварање предуслова за што оптималније коришћење ресурса пчеларске паше и значајно повећање пчеларске производње у Црној Гори.

Молимо пчеларе да сарађују са пописивачима и да им пруже прецизне и тачне податке који ће бити од користи цијелој заједници пчелара у Црној Гори. Предсједници локалних пчеларских организација ће благовремено информисати чланове локалних организација о почетку у појединој општини.

Власник свих података катастра биће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, користиће их са дужном пажњом и искључиво у наведене сврхе: економски развој пчеларства заснован на одрживом газдовању пчеларством, планском коришћењу природних ресурса пчеларске паше и повећању пчеларске производње као и за примјену Правилника о ближој садржини, начину утврђивања и вођења катастра пчелиње паше и пчеларског пашног реда.

Информативне категорије