Обавјештење

Обавјештење

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Пољопривредницима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у прераду на газдинствима за 2022. годину:

Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу набавити и уградити намјенску, нову опрему за чување, прераду и паковање производа као и адаптирати постојеће објекте за прераду, како би се испунили захтјеви хигијене прописани националним законодавством у циљу обезбјеђивања захтјева за безбједност хране.

Прихватљиве инвестиције су:

Адаптација објеката за прераду, набавка и уградња намјенске, нове опреме за чување, прераду и паковање производа.

Рок за подношење Захтјева за одобравање пројеката је 14. мај 2022. године.
 
Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјеви за одобравање налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја. (www.gov.me/mpsv).

Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-222, као и у канцеларији савјетодавне службе за пољопривреду у општини Плужине.
Информативне категорије