Обавјештење

Обавјештење

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Пољопривредницима са територије општине Плужине


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Јавни позив за додјелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2022. годину:

Ближи критеријуми и услови за остваривање права на подршку кроз овај Јавни позив и Захтјев за додјелу подршке објављени су на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (www.gov.me/mpsv).

Рок за достављање захтјева за подршку по овом Јавном позиву почиње 23. марта 2022. године и завршава 30. априла 2022. године, односно два дана након затварања Јавног позива.

Јавни позив ће се завршити прије 30. априла 2022. године уколико укупна висина подршке, на основу захтјева за додјелу подршке, превазилази буџетом планирани годишњи износ. Министарство ће у том случају прекинути даљу реализацију мјере, обавијестити пољопривредне произвођаче и/или пропорционално смањити износ средстава подршке у односу на сваки појединачни захтјев за додјелу подршке.
 
Информације у вези са овим Јавним позивом могу се добити путем телефона 020-482-115. Захтјеве можете добити и у канцеларији савјетодавне службе за пољопривреду у општини Плужине.
Информативне категорије