Обавјештење

Обавјештење

Поштовани,

У прилогу можете погледати Нацрт Секторске анализе за утврђивање предлога приоритетних области за финансирање пројеката невладиних организација из буџета ReLOaD2 у 2022. години и позив невладиним организацијама да се укључе у консултативни процес и доставе коментаре и сугестије на предлог приоритетних области и потприоритета из Секторске анализе.

Прилог 1: 

Прилог 2:

Информативне категорије