Обавјештење

Обавјештење

Поштовани грађани/ке,
 
Сходно члану 20 став 1 Закона о процјени утицаја на животну средину („Службени лист ЦГ”, број 75/18) обавјештавамо вас да је Носилац пројекта, Електропривреда Црне Горе АД Никшић – Дирекција за развој и инжењеринг, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу ХЕ Комарница, на ријеци Комарници, Општине Шавник и Плужине.
 
У вези са наведеним позивамо вас да извршите увид у достављену документацију у просторијама Агенције за заштиту животне средине, улица IV Пролетерске 19, II спрат, канцеларија број 216, у Секретаријату за уређење простора, комунално-стамбене послове, имовину и привреду, Општине Шавник, као и у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности, Општине Плужине, радним данима од 9 до 12 часова. Елаборат је могуће преузети са сајта Агенције за заштиту животне средине www.epa.org.me.
 
Рок трајања јавне расправе и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту животне средине, је до 10.03.2022.године.
 
Јавне трибине о предметном Елаборату одржаће се:

Општина Плужине: 03.03.2022. године, у сали Центра за културу Општине Плужине, са почетком у 12:00 часова.

Општина Шавник: 04.03.2022. године, у сали Скупштине Општине Шавник, са почетком у 10:00 часова

Прилог: 

Информативне категорије