Обавјештење

Обавјештење

Обавјештење

Обавјештавају се редовни студенти са пребивалиштем на територији општине Плужине, који током студија нијесу губили годину, са просјечном оцјеном 7.5 и више, а нијесу стипендисти ове Општине да могу поднијети захтјев за додјелу награде Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности. 

Прилог:

Информативне категорије