Обавјештење

Обавјештење

Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде објављује

ПЕТИ Јавни позив за додјелу средстава финансијске подршке за Мјеру 3 „Инвестиције у физички капитал за прераду и маркетинг пољопривредних и производа рибарства“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD-a II 2014–2020.

Прилог: