Обавјештење – IPARD III

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације IPARD III програма. 

 

Први IPARD Јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1  Подршка инвестицијама за развој руралног туризма бице објављен крајем фебруара мјесеца 2024.године и трајаће 60 дана.

 

Корисници ове мјере су физичка лица, као носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са важећим Законом о пољопривреди и руралном развоју, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објаве јавног позива и правно лице- микро и мало предузеће, у складу са важећим Законом о рачуноводству основано или које послује у руралним подручјима, као носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са важећим Законом о пољопривреди и руралном развоју, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објаве јавног позива.

Прихватљиве инвестиције: изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за припремање хране и пића, уређење туристичке инфраструцтуре, инвестиције и третмен отпада и пречишћавање отпадних вода и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора енергије.

Подржаваће се инвестиција чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 10.000 € до 200.000 €.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У УТОРАК 13.02.2024.ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ (СКУПШТИНСКА САЛА).

 

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе