Обједињена туристичка понуда општина Плужине и Фоча кроз туристичке пакете

Обједињена туристичка понуда општина Плужине и Фоча кроз туристичке пакете

Општине Плужине и Фоча су у сарадњи са Парком природе „Пива“ и Туристичком Организацијом Општине Фоча, развиле једнодневне и вишедневне туристичке пакете који интегришу туристичку понуду у ове двије пограничне општине. Туристички пакети обухватају 8 тура, 5 једнодневних и 3 вишедневне, гдје су обједињени најпопуларнији туристички садржај обје општине. Туре су објединиле најатрактивније туристичке садржаје, као што су рафтинг, планинарење , зип лине, јееп сафари,  крстарење и нове туристичке производе – слободно пењање, кајакинг и посматрање птица и дивљих животиња. Изабрани су најпопуларнији локалитети, видиковци и одмаралишта заједно са туристичким атракцијама, како би туристи који посјећују прекогранично подручје у потпуности доживјели обје општине. Поред активног туризма, туристички пакети укључују и културно-историјске вриједности ове двије општине. Обједињене су и природне вриједности два Национална Парка – Сутјеске и Дурмитора, као и Парка природе „Пива“, који је уједно и њихова природна веза.  
 
Туристички пакети који укључују једнодневне и вишедневне туре су једнан у низу од активности пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” који спроводе Општине Плужине и Фоча, у сарадњи са Парк Природе Пива и Туристичком организацијом општине Фоча, а финансира Европска унија у Босни и Херцеговини у оквиру Програма прекограничне сарадње ЦБЦ БиХ-МНЕ.
 
Прилог: Туристички пакети
ЕNG

Unified tourist offer of the municipalities of Plužine and Foča through tourist packages

The municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with the Nature Park “Piva” and the Tourist Organization of the Municipality of Foča, have developed one-day and multi-day tourist packages that integrate the tourist offer in two municipalities. Tourist packages include 8 tours, 5 one-day and 3 multi-day, where the most popular tourist attractions of both municipalities are integrated. The tours integrated the most attractive tourist products and attractions, such as rafting, hiking, zip line, jeep safari, cruising and new tourist products – free climbing, kayaking and bird and wildlife watching. The most popular localities, viewpoints and resting places have been selected along with tourist attractions, so that tourists visiting the cross-border area can fully experience both municipalities. In addition to active tourism, tourist packages also include the cultural and historical values. The natural values ​​of the two National Parks – Sutjeska and Durmitor, as well as the Nature Park “Piva”, which is also their natural connection, are also integrated.

Tourist packages that include one-day and multi-day tours is one of the activities of the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)” implemented by the Municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with Piva Nature Park and the Tourist Organization of Foča, and funded by the European Union in Bosnia and Herzegovina within the Program for Cross-Border Cooperation BiH-MNE.