Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама

На основу члана 16 став 1 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (Сл.лист ЦГ. – општински прописи бр. 7/14), а у вези са чланом 14 исте Одлуке, сачињених записника број 01-056-658 од 02.06.2020. године и записника бр. 01-056-658/1 од 08.06.2020. године  Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама именована Рјешењем предсједника Општине број 031-01-690 од 27.07.2018. године доноси:

Одлуку о расподјели срестава невладиним организацијама

Прилог: