Одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину базне станице Стојковац

Одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину базне станице Стојковац

Обавјештење

Сходно члану 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (,,Сл. лист ЦГ”, број 75/18), обавјештавамо заинтересовану јавност да је Носилац пројекта ,,Wireless mоntenegrо” д.о.о. из Подгорице, Ул. 19. Децембар бб, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде Eлабората процјене утицаја на животну средину изградње базне станице Стојковац, Општина Плужине.

Увид у документацију се може извршити у просторијама Агенције за заштиту природе И животне средине IV Пролетерске 19. II спрат, канцеларија број 216 и у Секретаријату за финансије, економију и локалне јавне приходе Општине Плужине радним данима од 9 до 12 часова.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту природе и животне средине, је до 16.12.2019. године.
 
Прилог: