Одржан шести координациони састанак служби спасавања из Фоче и Плужина

Одржан шести координациони састанак служби спасавања из Фоче и Плужина

Одржан шести координациони састанак служби спасавања из Фоче и Плужина
 
Општине Фоча (БиХ) и Плужине (Црна Гора) су у понедељак 13.09.2021. године, у оквиру пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” подржаног од стране Европске уније, организовале шести по реду координациони састанак за припаднике својих служби спасавања (цивилне заштите, полиције, здравствених установа, ватрогасних служби и удружења, служби заштите и спашавања, ГСС-а). Циљ састанка је био динамика организације заједничких вјежби спасавања и дискусија о логистичким детаљима. 
 
Циљ организовања заједничких вјежби спасавања је допринос појачаној сигурности у пограничном подручју и ефикаснијем повезивању тимова служби спасавања,  чиме ће бити упостављена ближа сарадња спасилачких служби из обје општине. 
 
Током састанка су прецизирани тачни датуми и локалитети на којима ће се одржати поменуте вјежбе на 4 локације у прекограничном подручју и то вјежбе на Маглићу и у кањону Хрчавке на простору општине Фоча, као и у кањону ријеке Таре и у Пивском језеру на подручју општине Плужине. Вјежбе спасавања ће допринијети успјешнијем и ефикаснијем одговору током спасилачких активности. Након одржаних вјежби спасавања биће развијен и протокол активности по којем ће се поступати током акција спасавања. 
 
Састанак је организован у оквиру пројекта прекограничне сарадње ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” који спроводе општине Плужине (ЦГ) и Фоча (БиХ) у сарадњи са Парком природе „Пива“ и Туристичком организацијом Општине Фоча, а финансира га Европска унија у износу од 499.654,00 евра у оквиру Програма прекограничне сарадње БиХ-Црна Гора. Циљ пројекта је развој и промоција прекограничног подручја ове двије општине, као јединствене туристичке дестинације за активни туризам. 
 
Реализација пројекта је почела 1. децембра 2019. и трајаће двије године, до краја новембра 2021. године.
 

ENG

The sixth coordination meeting of the rescue services from Foča and Plužine organized

On Monday, September 13, 2021, the municipalities of Foča (BiH) and Plužine (Montenegro) organized the sixth coordination meeting for members of its rescue services (civil protection, police, health facilities, fire services and associations, protection services and rescue, GSS) within the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)” supported by the European Union. The aim of the meeting was the dynamics of the organization of joint rescue drills and discussions on logistical details.

The goal of organizing joint rescue drills is to contribute to increased safety in the border area and more efficient connection of rescue service teams, which will establish closer cooperation between rescue services from both municipalities.

During the meeting, the exact dates and locations where the mentioned drills will be organized at 4 locations in the cross-border area were specified, namely drills on Maglić peak and in the Hrčavka canyon in the municipality of Foča, as well as in the Tara river canyon and Piva lake in the Plužine municipality. Rescue drill will contribute to a more successful and efficient response during rescue activities. After the rescue exercises, a protocol of activities will be developed, which will be followed during the rescue operations.

The meeting was organized within the cross-border cooperation project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)” implemented by the municipalities of Plužine (CG) and Foča (BiH) in cooperation with the Nature Park “Piva” and the Tourist Organization of Foča, funded by the European Union in the amount of EUR 499,654.00 within the Cross-Border Cooperation Program BiH-Montenegro. The goal of the project is the development and promotion of the cross-border area of ​​these two municipalities, as unique tourist destinations for active tourism.

The realization of the project began on December 1, 2019 and will last for two years, until the end of November 2021.