Од значаја

Јавне набавке

Јавне набавке

[xyz-ips snippet="Display-children-for-the-page"]

Детаљније >

Јавне расправе

Документа 2024. година 2023. година 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2018. година 2017. година 2016. година 2015....

Детаљније >

Урбанистичко-технички услови, грађевинске дозволе, употребне дозволе

Документа Законом о планирању простора и изградњи објекта ("Сл. лист ЦГ", br. 64/2017, 44/2018, 63/18 i 11/2019-ispr.)  је укинуто издавање грађевинских...

Детаљније >

Обрасци

Обрасци Локални јавни приходи Пореска пријава за утврђивање пореза на непокретности - правна лица Пореска пријаве за обрачун приреза порезу...

Детаљније >

Антикорупција

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕТелефон: +382 20 44 77 01Адреса: Краља Николе27/В, 81000 Подгорица, Црна ГораЕ-маил: kabinet@antikorupcija.meWеb: www. antikorupcija.meПријаву...

Детаљније >

Буџет

Документа Напомена: Чланом 41 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.лист ЦГ - општински прописи" број 3/19) прописано је да  "Предлог завршног...

Детаљније >

Стратегијe и плански документи

Документа Статут Општине Плужине Стратешки план развоја општине Плужине 2020-2025 Локални акциони план за биодиверзитет ПУП-текстуални дио ПУП- графички дио...

Детаљније >

Извјештаји и књига процедура

Финансије Портфолио дугова 2023. година 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2018. година 2017. година 2016. година 2015....

Детаљније >

Детаљније >

Јавне расправе

Документа 2024. година 2023. година 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2018. година 2017. година 2016. година 2015....

Детаљније >

Урбанистичко-технички услови, грађевинске дозволе, употребне дозволе

Документа Законом о планирању простора и изградњи објекта ("Сл. лист ЦГ", br. 64/2017, 44/2018, 63/18 i 11/2019-ispr.)  је укинуто издавање грађевинских...

Детаљније >

Обрасци

Обрасци Локални јавни приходи Пореска пријава за утврђивање пореза на непокретности - правна лица Пореска пријаве за обрачун приреза порезу...

Детаљније >

Антикорупција

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕТелефон: +382 20 44 77 01Адреса: Краља Николе27/В, 81000 Подгорица, Црна ГораЕ-маил: kabinet@antikorupcija.meWеb: www. antikorupcija.meПријаву...

Детаљније >

Буџет

Документа Напомена: Чланом 41 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.лист ЦГ - општински прописи" број 3/19) прописано је да  "Предлог завршног...

Детаљније >

Стратегијe и плански документи

Документа Статут Општине Плужине Стратешки план развоја општине Плужине 2020-2025 Локални акциони план за биодиверзитет ПУП-текстуални дио ПУП- графички дио...

Детаљније >

Извјештаји и књига процедура

Финансије Портфолио дугова 2023. година 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2018. година 2017. година 2016. година 2015....

Детаљније >