Омбудсман са сарадницима посјетио општину Плужине

Омбудсман са сарадницима посјетио општину Плужине

У оквиру “Дана заштитника” омбудсман Синиша Бјековић  са сарадницима је 20. јула посјетио општину Плужине и са општинским руководством, предсједником Мијушком Бајагићем и главним администратором Владимиром Кнежевићем разговарао о социо-економском статусу грађана Плужина у току трајања епидемије COVID 19 и оставривању њихових права из области социјалне и дјечије заштите.
 
   Током састанка је наглашено да забрињава податак да општина Плужине нема ни једног запосленог љекара, да нема службу Хитне помоћи и да су на тај начин потенцијално угрожена права грађана Плужина из домена здравствене заштите. И поред напора локалне управе да се овај проблем ријеши, остаје отворено питање и за општину Плужине и за институције на државном нивоу. У Плужинама је као проблем препознат и одлив становништва и негативан природним прираштај, те у Општини сматарју да би макар једна инвестиција промијенила овај негативан тренд.
 
     Предсједник Бајагић је истакао да је веома значајно што је заштитник у непосредној комуникацији са грађанима био у прилици да се упозна са њиховим проблемима.