Позив за предају захтјева за очување генетичких ресурса у пољопривреди за 2019. годину

Позив за предају захтјева за очување генетичких ресурса у пољопривреди за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја обавјештава пољопривредне произвођаче да је у оквиру Агробуџета за 2019. годину креирана мјера „Очување аутохтоних генетичких ресурса у пољопривреди“, те позива кориснике да поднесу захтјеве зе подршку до 30. јуна текуће године.
 
Подршка се опредељују у виду плаћања за све обрадиве површине и приплодна грла која испуњавају критеријуме ове мјере.
 
Право на подршку имају произвођачи који узгајају аутохтоне врсте/сорте/расе и који су сагласни да сарађују са институцијом надлежном за генетичке ресурсе по питању достављања материјала и пружања неопходних информација.
 
У биљној производњи подршка се даје:
 
-за вишегодишње културе: узгој и њега појединачних (до 30) веома старих стабала маслине/чокота винове лозе или засада процијењене старости преко 200 година (за маслине преко 1000 година), узгој и њега појединачних стабала (до 30) или засада осталих воћних врста/сорти, које су угрожене генетском ерозијом;
-за једногодишње културе: узгој ратарских и повртарских култура на површини већој од 0,3 ха по узгајаној врсти.
 
У сточарству подршком је обухваћен: узгој буше у говедарству; зетске жује, соре, пивске праменке и љабе у овчарству и домаће балканске козе и магараца.
 
Захтјев за подршку доставља се Министарству искључиво на обрасцу, који се може преузети на интернет страници Министарства и општине Плужине (на дну текста) и у канцеларијама Министарства уз Извјештај релевантне научно-истраживачке институције који садржи: опис – историјат, поштовање принципа добре пољопривредне праксе, назив (систематску припадност), бројчано стање, површину, процијењену старост, остварени и планирани вид сарадње са власником генетичког ресурса.
 
Рок за достављање захтјева је 30. јун 2019. године.
 
Уколико укупна висина подршке, на основу захтјева за додјелу подршке, превазилази буџетом планирани годишњи износ, Министарство ће прекинути даљу реализацију мјере.

Позивамо све пољопривредне произвођаче да се придржавају рока предвиђеног за слање захтјева јер ће неблаговремено послати захтјеви и захтјеви који нијесу достављени у складу са процедуром бити одбијени.
 
Све додатне информације се могу добити путем телефона: 020/482-292.
 
Овдје можете преузети: