Позив за предају захтјева за субвенције у биљној производњи за 2019. годину

Позив за предају захтјева за субвенције у биљној производњи за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја обавјештава заинтересоване пољопривредне произвођаче да могу почети са предајом захтјева за субвенције у биљној производњи које су опредиљене кроз мјеру Директних плаћања у Агробуџету за ову годину.
 
Подршка се опредељује у виду директних плаћања по хектару за све обрадиве површине. Под обрадивим површином подразумијева се ораница са пољопривредном културом, обрадиво земљиште у стакленику/пластенику са пољопривредном културом и површина под вишегодишњим засадом на којој се обавља пољопривредна дјелатност.
 
Као и претходне године, када је смањена минимална површина по хектару у циљу увођења што већег броја произвођача у систем субвенција, минимална површина за подршку је 0,3 хектара, а минимална честица 0,1 хектар.
 
Директном подршком биљној производњи опредјељује се подршка у износу од 180 еура по хектару обрадиве површине, а за кориснике млађе од 40 година и додатно плаћање од 10 еура по хектару. Такође, задржано је право да произвођачи вишегодишњих крмних култура, осим у години заснивања усјева, остварују право на плаћање у износу од 100€ и у наредне 4 године за исту парцелу уз услов да на њима примјењују редовно агротехничке мјере и да годишње достављају захтјев за подршку.
 
Произвођачи ратарских култура, крмног биља и поврћа остварују право на подршку по овом основу уколико су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, и задовољавају следеће критеријуме:
  1. Посједују засад минималне површине од 0,3 хектара. Уколико се сабирају површине од двије или више парцела, свака од њих мора бити најмање површине 0,1 хектара;
  2. Поштују принципе добре пољопривредне праксе, редовно примјењују агротехничке мјере;
  3. Благовремено доставе у цјелости попуњен образац захтјева за подршку у ком су наведене све обрадиве површине и површине које ће бити обрађене те године;
  4. Произвођачи ратарских, крмних и повртарских култура уз образац треба да доставе и фискални рачун за сјеменски/садни материјал.
 
Образац захтјева за подршку се може преузети са сајта Министарства пољопривреде и руралног развоја или у канцеларијама Одјељења за савјетодавне послове у биљној производњи.
 
Позивамо пољопривредне произвођаче да за површине под ратарским културама, крмним биљем и поврћем поднесу захтјев до 31. маја.
 
Захтјев са потребном документацијом се доставља препорученом поштом на адресу Министарства пољопривреде и руралног развоја – Римски трг 46, 81000 Подгорица, уз назнаку „Захтјев за директна плаћања у биљној производњи“.
 
Захтјев је потребно доставити у два истовјетна примјерка – један представља Захтјев за директна плаћања у биљној производњи док ће се други образац сматрати Захтјевом за регистрацију пољопривредног произвођача и пријавом производње у Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове.
 
Услови и начин пријављивања за добијање субвенција за воћарство, маслинарство, виноградарство и љековито и ароматично ближе су дефинисана јавним позивима за подршку овим секторима.
 
У оквиру политике директних плаћања у биљној производњи, Министарство у 2019. години кроз посебну мјеру Агробуџета наставља и са подршком производњи сјеменског материјала, у износу до 700€/ха за основни сјеменски кромпир, до 300€/ха за сертификовани сјеменски кромпир и до 300€/ха за сјеменску производњу житарица. Подржаће се производња сјеменског материјала на минималној површини од 0,5 хектара која се спроводи у складу са Законом о сјеменском материјалу пољопривредног биља („Сл. лист РЦГ”, бр. 28/06, „Сл. лист ЦГ”, бр. 61/11, 48/15).
 
Директна плаћања за производњу дувана остају на прошлогодишњем нивоу и износе 1.000,00 еура по хектару засађеног дувана.
 
Позивамо све пољопривредне произвођаче да се придржавају рока предвиђеног за слање захтјева јер ће неблаговремено послати захтјеви и захтјеви који нијесу достављени у складу са процедуром бити одбијени.

Све додатне информације се могу добити путем телефона: 020/482-292.
 
Овдје можете преузети: