Посматрање птица и дивљих животиња у Парку природе “Пива” и Националном парку “Сутјеска”

Посматрање птица и дивљих животиња у Парку природе "Пива" и Националном парку "Сутјеска"

Са великим задовољством вас обавјештавамо да је завршено постављање платформи за посматрање птица и дивљих животиња у Парку природе „Пива“ (Општина Плужине) и Националаном парку „Сутјеска“ (Општина Фоча) које је финансијски подржала ЕУ. 

Посматрање птица и дивљих животиња представља одржив, еколошки начин коришћења ресурса биодиверзитета, а креирање ове врсте активности има за циљ привлачење туриста специјалних интересовања, што ће, како се очекује, допринијети и повећању броја туриста у општинама Плужине и Фоча, као и Парку природе „Пива“ и Националном парку „Сутјеска“.

У Парку природе „Пива“ инсталиране су двије платформе за посматрање дивљих животиња и једна за посматрање птица на веома атрактивним локацијама, и то у Јеринићима (Јасиковац), Бауцалима и Барном долу (Бешићи). И у НП „Сутјеска“ такође су инсталиране двије платформе за посматрање птица и једна за посматрањедивљих животиња на локалитетима Доње Баре, Драгош село и Пријевор.
Осјетите нетакнуту природу и посматрајте дивокозу, мрког медвједа, срну, сурог орла, тетријеба, јастреба, мишара, препелицу и остале дивље животиње и птице у њиховом природном окружењу на простору Парка природе „Пива“ и НП „Сутјеска“.
Постављање платформи за посматрање дивљих животиње и птица је једна у низу од активности пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” који спроводе Општине Плужине и Фоча, у сарадњи са Парк Природе Пива и  Туристичком организацијом општине Фоча, а финансира Европска унија у Босни и Херцеговини у оквиру Програма прекограничне сарадње ЦБЦ БиХ-МНЕ.
Циљ пројекта је развој и промоције прекограничног подручја као јединствене дестинације за активни туризам.

Реализација је почела 1. децембра 2019. и трајаће двије године, до краја новембра 2021. године.

Nature Park “Piva” (Municipality of Plužine) and the National Park “Sutjeska” (Municipality of Foča).

Bird-watching and wildlife-watching is a sustainable, ecological way of using biodiversity resources, and the creation of this type of activity aims to attract tourists of special interest, contributing to increasing the number of tourists in the municipalities of Plužine and Foča, as well as the Nature Park Piva and the National Park Sutjeska.

Two platforms for wildlife-watching and one for bird-watching have been installed in very attractive locations in the Nature Park Piva, in Jerinići (Jasikovac), Baucali and Barni dol (Bešići). Two platforms for bird-watching and one for wildlife-watching have also been installed in the Sutjeska National Park, at Donje Bare, Dragoš selo and Prijevor.

Feel the untouched nature and observe chamois, brown bear, roe deer, bald eagle, black grouse, hawk, mouse, quail and other wild animals and birds in their natural environment in the area of ​​the Nature Park Piva and NP Sutjeska.

Installation of platforms for wildlife and bird watching is one of activities of the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (T.A.R.A)” implemented by the Municipalities of Plužine and Foča, in cooperation with the Nature Park Piva and the Tourist Organization of Foča, and funded by the European Union in Bosnia and Herzegovina within the Cross-Border Cooperation Program BiH-MNE.

The aim of the project is to develop and promote the cross-border area as a unique destination for active tourism. Realization began on December 1, 2019 and will last for two years, until the end of November 2021.

Информативне категорије