Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста комуналне полиције и инспекцијске службе

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста комуналне полиције и инспекцијске службе

На сајту општине Плужине и на огласној табли у приземљу административне зграде општине, објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста комуналне полиције и инспекцијске службе.
 
Правилник је објављен 29.11.2019. године на сајту општине и огласној табли.
 
Увид у Правилник можете остварити у просторијама Грађанског бироа у приземљу административне зграде општине Плужине, као и на сајту општине (у прилогу).
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
 
Прилог: